Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
"Het denkkader is richtinggevend geweest voor de vormgeving en uitvoering van de pilots."
 
PILOTS
REFERENTIES
Introductie denkkader

De aanpak in de pilots is gebaseerd op onderstaand denkkader. Het denkkader bestaat uit vier aspecten die zijn weergegeven in een ijsberg met een deel boven en een deel onder de waterspiegel. Dit omdat het proces en de opbrengsten zich boven en onder de waterspiegel bevinden. In dit proces gaat het deels om objectieve, inhoudelijk zaken aangeduid met HET en deels om individuele en collectieve menselijke aspecten respectievelijk aangeduid met IK en WIJ.

PILOTS

Bij kwaliteitsgericht handelen gaat het om het gedrag van docenten en anderen, dat gericht is op het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs.

PILOTS
De aanwezigheid van een kwaliteitssysteem bevordert het werken aan onderwijskwaliteit. Een systeem kan bijvoorbeeld een systematiek zijn zoals de PDCA-cyclus, maar ook een instrument zoals een curriculum.
PILOTS

Kwaliteitsbewustzijn is het op individueel niveau vanuit eigen waarden en intenties streven naar kwaliteit. Deze waarden en intenties zijn bepalend voor het gedrag van betrokkenen.

PILOTS

In een kwaliteitscultuur komt het gezamenlijke streven van een groep naar kwaliteit tot uitdrukking.

ZOEKEN
ZOEKEN
"De PDCA-cyclus was voor de pilot een non-begrip. Het leefde niet echt en dat doet het nu wel."