Aan de slag
 
AAN DE SLAG
"De toolbox kan u helpen om op teamniveau te werken aan de betrokkenheid bij kwaliteitszorg"
 
DENKKADER
 
PILOTS
PILOTS
Werkwijze pilots

Vier teams uit vier mbo-instellingen hebben aan deze pilot deelgenomen. In drie van de vier pilots hebben de deelnemers veranderingen in de kwaliteitscultuur geconstateerd. Elke pilot bestond uit team- en managementsessies. Benieuwd naar de verhalen en de opbrengsten van deze pilots? Klik dan hieronder op een van de vier plaatjes van de pilots.

PILOTS
In de eerste pilot valt de keuze voor het onderwerp op studieloopbaanbegeleiding (SLB). Na het bepalen van de wijze waarop het team van deze instelling de SLB wil vormgeven, plaats het team haar werkwijze in de PDCA, zodat zij tijdig evalueren en hun aanpak bijstellen.
PILOTS
De tweede pilot betreft een team dat net een negatief oordeel van de inspectie heeft gekregen. Initiatiefnemer voor de pilot geeft aan het team een kans te gunnen om op een motiverende en positieve manier aan kwaliteit te werken. Deze pilot biedt deze kans.
PILOTS
Het team in pilot 3 wilde meer aantrekkelijk onderwijs. De verandering in de kwaliteitscultuur en het kwaliteitsbewustzijn vragen veel tijd. Voor verduurzaming van het effect van de pilot is de wijze waarop de teamleider en de iniatiefnemer het vervolg op de pilot oppakken essentieel.
PILOTS
Een werkgroep, bestaande uit leden van een groot onderwijsteam, heeft gewerkt aan het kwaliteitsdoel 'terugdringen van het aantal verlengers'. Door onvoldoende overeenkomst tussen doelen van het team en doelen van de pilot zijn in dit team geen directe veranderingen in de kwaliteitscultuur van het team aan te wijzen.
ZOEKEN
ZOEKEN
"Kwaliteit is leuk!"