Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
"Het denkkader is richtinggevend geweest voor de vormgeving en uitvoering van de pilots."
 
PILOTS
Kwaliteitsbewustzijn
Print pagina
Kwaliteitsbewustzijn (IK)


Kwaliteitsbewustzijn is het op individueel niveau vanuit eigen waarden en intenties streven naar kwaliteit. Deze waarden en intenties zijn bepalend voor het gedrag van betrokkenen. Het gaat om de keuze of motivatie om bepaald gedrag en handelingen wel of niet uit te voeren, die bijdragen aan kwaliteit. Het is voor een docent bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat hij respect heeft voor studenten en hen met openheid benadert. Dat draagt er aan bij dat zijn lessen goed landen en hij een rolmodel kan zijn voor de leerlingen. Of: een docent is ervan overtuigd dat het belangrijk is om zijn lessen goed te evalueren en vindt het belangrijk om deze het daaropvolgende schooljaar verder te verbeteren. Om te lezen hoe de verschillende aspecten van het denkkader met elkaar samenhangen, lees dan hier verder

Leiderschap en betrokkenheid als hefboom voor kwaliteitsbewustzijn

Duurzame kwaliteit vraagt om kwaliteitsbewustzijn van zowel docenten als van hun leidinggevenden. Twee sleutelfactoren hierbij zijn betrokkenheid en leiderschap:

·         Leiderschap: Leidinggevenden verbinden hun persoonlijke intenties met die van de organisatie en dragen deze uit; zij weten te inspireren en te sturen. Dit is de cruciale hefboom om kwaliteitscultuur en kwaliteitsbewustzijn in beweging te brengen. Voorbeeldgedrag, het rolmodel van leiders, heeft een beslissende invloed op de cultuur van een organisatie. Het is de hefboom om het wederzijdse vertrouwen te versterken. 

·         Betrokkenheid: Docenten in opleidingsteams werken met inzet vanuit een innerlijke drive en op een betrokken manier met elkaar, met hun studenten en met hun leidinggevenden. Zij krijgen de ruimte om vanuit hun kwaliteitsbewustzijn te werken. Zij scheppen met elkaar een kwaliteitscultuur. Betrokkenheid van medewerkers ontstaat door wederzijds vertrouwen tussen medewerkers en leiding.

 

REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
ZOEKEN
ZOEKEN
"Met elkaar in openheid werken aan kwaliteitsverbetering, dat is te danken aan de pilot."