Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
"Het denkkader is richtinggevend geweest voor de vormgeving en uitvoering van de pilots."
 
PILOTS
Kwaliteitssysteem
Print pagina
Kwaliteitssysteem (HET)

De aanwezigheid van een kwaliteitssysteem bevordert het werken aan onderwijskwaliteit. Een systeem kan bijvoorbeeld een systematiek zijn zoals de PDCA-cyclus, maar ook een instrument zoals een curriculum. Instrumenten zoals bijvoorbeeld een helder curriculum vergroten de duidelijkheid van de programmering van het onderwijs voor studenten en alle betrokkenen. De PDCA kan een hulpmiddel zijn om aan het begin van het schooljaar het curriculum te plannen, uit te voeren, halverwege of aan het eind te evalueren en vervolgens bij te stellen. Een systeem biedt op deze manier de condities om als team op systematische wijze te leren en te verbeteren. Om te lezen hoe de verschillende aspecten van het denkkader met elkaar samenhangen, lees dan hier verder 

REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
ZOEKEN
ZOEKEN
"Met elkaar in openheid werken aan kwaliteitsverbetering, dat is te danken aan de pilot."