Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
"Het denkkader is richtinggevend geweest voor de vormgeving en uitvoering van de pilots."
 
PILOTS
Kwaliteitsgericht handelen
Print pagina
Kwaliteitsgericht handelen (HET)


Bij kwaliteitsgericht handelen gaat het om het gedrag van docenten en anderen, dat gericht is op het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs. Handelingen en concrete gedragingen dragen bij aan duurzame kwaliteit. Voorbeelden zijn: de in het team gemaakte afspraak nakomen dat met alle leerlingen vóór het einde van de maand een tienminutengesprek is gevoerd, of een collega aanspreken op iets wat hij zou doen maar niet gedaan heeft. Om te lezen hoe de verschillende aspecten van het denkkader met elkaar samenhangen, lees dan hier verder

REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
ZOEKEN
ZOEKEN
"Kwaliteit is leuk!"