Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Cultuurscan in het kort
Doel interventies
Doel van deze interventie is om te bepalen of de cultuuroriëntatie die dominant is in het team , voldoende bijdraagt aan de kwaliteit die het team levert of dat het team een bepaalde oriëntatie verder wil ontwikkelen om de kwaliteit van het team verder te versterken.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider
Met een cultuurscan bepaalt het team welke cultuuroriëntatie dominant is voor het team. Het team beoordeelt of dit de gewenste oriëntatie is en welke wensen zij heeft om de cultuur verder te versterken. Deze oefening geeft inzicht in de cultuur van het team en hoe het team gewend is om samen te werken. Vervolgens kan het team nadenken of men hier tevreden over is en of dit voldoende bijdraagt aan de kwaliteit die het team wil leveren of dat men de kwaliteitscultuur graag verder wil ontwikkelen. 

Voorbereiding:
 • Maak met de witte tape een groot kruis op de vloer. 
 • Plak in ieder vlak een van de oriëntaties.

Uitvoering:
 • Vraag ieder teamlid om de oriëntaties door te lezen en te bepalen welke oriëntatie volgens hem of haar het beste bij het team past of te wel het meest overeenkomt met de manier waarop het team gewend is om te werken.
 • Vraag ieder teamlid om in het vlak te gaan staan, waarvoor hij gekozen heeft.
 • Vraag nu een aantal teamleden om hun keuze toe te lichten. Vraag naar voorbeelden. Iedereen luistert aandachtig.
 • Evalueer nu met elkaar welk beeld dat ontstaat. Is het beeld juist divers of eenduidig? Begrijpt men elkaar of denkt men juist anders? Is er een oriëntatie die dominant is?
 • Stel vervolgens de vraag of de cultuur van het team voldoende bijdraagt aan het leveren van kwaliteit. Is men er tevreden over? Zo ja, waar is men dan tevreden over?
 • Noteer een aantal conclusies op een flap over de huidige cultuur van het team. 
 • Stel vervolgens de vraag, wat men graag in de cultuur zou willen verbeteren? Is er een oriëntatie, die men graag verder zou willen ontwikkelen? En waarom die oriëntatie dan?
 • Noteer een aantal conclusies op een flap over de wensen wat betreft het ontwikkelen van de cultuur. 
 • Denk nu na over hoe deze wensen tot uitvoering gebracht kunnen worden. Gebruik daarbij eventueel een andere interventie uit de toolbox.
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
- Beschrijving van de vier cultuuroriëntaties (zie bijlage) - De woorden van de vier cultuuroriëntaties groot op A4 - Tape
Tips en trucs
- Wees neutraal. Elke uitspraak die gedaan wordt, vertegenwoordigt het perspectief van een teamlid. Daarmee is elke uitspraak relevant. - Laat iedereen aan het woord. Vraag om keuzes toe te lichten en vraag de rest om te begrijpen wat de ander zegt. Dus eerst begrijpen en dan pas reageren.
Tijd
60 minuten
Bijlagen
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: