Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Kwaliteitsnorm concretiseren
Doel interventies
Doel van deze interventie is helder krijgen wat een kwaliteitsnorm of uitspraak nu precies in de praktijk betekent voor het team. Vaak hebben mensen verschillende beelden bij kwaliteitsnormen. Deze interventie zorgt ervoor dat deze beelden expliciet worden.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsbewustzijn
Rol/taak begeleider
Met behulp van een stille dialoog gaat een team aan de slag met het concretiseren van een kwaliteitsnorm. 
 • Selecteer een kwaliteitsnorm of uitspraak die door het team is gedaan.
 • Maak groepjes van 4. 
 • Geef ieder een A4.
 • Vraag ieder om het A4 verticaal voor zich te leggen en met behulp van 4 horizontale lijnen in 5 gelijke vakken te verdelen.
 • Vraag ieder om in het bovenste vak de norm of de uitspraak neer te zetten.
 • Vervolgens vult ieder voor zichzelf in in het tweede vak wat deze norm of uitspraak voor hem of haar betekent.
 • Vraag na aan ieder om zijn blad naar rechts door te geven en om het blad van de linker buurman/vrouw in ontvangst te nemen.
 • Iedereen leest nu wat zijn buurman/vrouw heeft opgeschreven. De opdracht is nu om datgene verder in te vullen vanuit jouw perspectief. Borduur dus voort op wat je voorganger heeft opgeschreven. Concretiseer dat verder.
 • Doe dit hierna nog twee keer. 
 • Laat nu ieder groepje samenvatten wat er op de A4-tjes staat in 1 of 2 zinnen.
 • Verzamel al deze zinnen op een flap-over.
 • Beoordeel nu met elkaar of dit een goede invulling is van de kwaliteitsnorm of uitspraak. 
 • Vraag of iedereen zich kan vinden in deze concretiseren. En bepaal met elkaar hoe dit in gedrag vertaald kan worden. 
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Groepjes
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Lege A4-tjes
Tips en trucs
Benadruk dat er niet gesproken mag worden tijdens het invullen van de A4-tjes. Het gaat om een stille dialoog. Het mooie van de vorm is, dat iedereen aan de beurt komt en kan opschrijven wat hij of zij bedoelt.
Tijd
45 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: