Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
‘Spelregels’ dialoog
Doel interventies
Doel van dialoog is het creëren van begrip voor elkaar, kennis van elkaars inzichten en het zorgen voor meer verbinding
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider
Het voeren van de dialoog is een belangrijk hulpmiddel geweest in de pilots. Daarom hier een aantal 'spelregels' voor een dialoog op een rij.

Taak van de begeleider is om de spelregels te bewaken. Maak eerst een afspraak met deelnemers dat dit de spelregels zijn voor het voeren van een groep. Laat de regels lezen en laat de deelnemers 'ja' zeggen tegen deze spelregels. Leg de spelregels verder uit indien er onduidelijkheden zijn.
In het gesprek zelf, bewaak je als begeleider deze spelregels. Wanneer een deelnemer de spelregels niet meer volgt, herinner je hem weer aan de spelregels. Vraag de deelnemers ook om er op te letten, bij zichzelf en bij de ander.
De spel regels luiden als volgt:
1. Vertel vanuit je eigen perspectief of eigen ervaring
2. Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.
3. Wees écht nieuwsgierig naar de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen. Probeer je open te stellen en tot je door laten dringen wat de ander zegt. 
4. Waardeer het verhaal van anderen, oordeel niet. Elk perspectief en ieders bijdrage telt. 
5. Sommige mensen zullen langer tijd nodig hebben om over hun antwoorden na te denken. Sta toe dat mensen zoeken of dat het even stil is.
Team of management
Team en management
In groepjes / individueel of plenair
In groepjes en plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
-
Tips en trucs
-
Tijd
-
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: