Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Kans op succesvolle implementatie nieuwe visie bepalen
Doel interventies
Doel is de visie en wensen verder te bestendigen. Een visie opstellen is stap 1, een visie uitgangspunt laten zijn voor het handelen is 2. Doel van deze oefening is om mensen te stimuleren om de nieuwe visie uitgangspunt van het handelen te laten zijn.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsbewustzijn
Rol/taak begeleider

In een bijeenkomst kunnen vaak mooie uitspraken gedaan worden over de visie en wensen voor de toekomst. Belangrijk is dat deze visie en wensen ook daadwerkelijk uitgangspunt van handelen worden. Deze oefening draagt daaraan bij.

1)Het team benoemt hoe de visie die ze nu hebben opgesteld realiteit wordt. Dit gaan ze doen door vanuit hun eigen perspectief op een denkbeeldige schaal van 1 tot 10 te gaan staan en een vraag te beantwoorden. 1 = visie ontbreekt totaal bij activiteiten die worden uitgevoerd voor de intake en 10 = de visie ligt in zijn geheel ten grondslag aan alle activiteiten die wij uitvoeren op het gebied van de intake.

De vraag is: In hoeverre ligt de visie die jullie zojuist hebben opgesteld volgens jou nu al ten grondslag aan de activiteiten die jullie uitvoeren m.b.t. de intake?

2)Ga op deze denkbeeldige lijn van 1 tot 10, bij voor jouw gevoel het juiste cijfer staan. Zonder overleg.

3)Discussie aan de hand van de positie waar mensen staan op de lijn:

o    Bij welk cijfer sta je en waarom?

o    Wat heb je nodig om ervoor te zorgen dat jullie aan het einde van dit jaar kunnen zeggen dat deze visie leeft en dat deze aan de basis ligt wat jullie doen op het gebied van intake?

o    Wat maakt dat alle teamleden deze visie gaan uitdragen?

o    Wat betekent dit voor jou individueel? Wat maakt dat jij gemotiveerd bent om deze visie zo uit te dragen? Wat voor plaatje/afbeelding hoort daarvoor jou bij?

4)De uitkomsten van deze discussie verzamelen op een flap. Op een flap een aantal stappen benoemen die het team nodig heeft om dichter bij de tien te komen. Deze vervolgens vertalen naar een slogan of een symbolische en metaforische zin. Vraag iedereen mee te denken over een goede metafoor, die dit proces juist symboliseert.

5)Deze metafoor komt op een centrale plek in het gebouw/docentenkamer te hangen.
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
-
Tips en trucs
Tijd
30 tot 45 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: