Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Cultuurscan voor het team (1e sessie)
Doel interventies
Doel is om de dominante (of meer aanwezige) cultuuroriëntaties in kaart te brengen.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider

Teamleden vullen individueel de cultuurscan in. Deze antwoorden worden zichtbaar gemaakt op a3 flaps. Gevraagd wordt aan het team om op zoek te gaan naar verschillen en overeenkomsten. Zij bespreken deze in dialoog. Belangrijk is om te nadrukken dat geen oriëntatie goed of fout is, maar dat gezocht moet worden naar oriëntaties waarmee de cultuur van het team versterkt kan worden. Het gaat om de volgende oriëntatie: Rationeel, Sociaal, Zelf-georiënteerd, Open. 

1)Scan uitdelen en vragen om scan in te vullen.

2)A3 versie van de scan ophangen in de ruimte. Vraag alle teamleden om hun antwoorden te stickeren op de A3 versie van de scan.

3)Vraag om het resultaat te bekijken en vraag of iedereen voor zichzelf een aantal opvallende zaken/conclusies wil benoemen.

4)Vraag iedereen weer om te gaan zitten.

5)Vraag een aantal mensen om een reactie. Laat ook mensen spreken die normaal meer op de achtergrond staan. Laat mensen nog niet reageren, maar vraag mensen om goed te luisteren naar de reacties van de anderen. De reacties kun je eventueel verzamelen op een flap.

6)Bespreek vervolgens met de groep de dingen die opvallen. Vraag mensen om goed naar elkaar te luisteren en goed proberen te begrijpen wat de ander zegt. Laat mensen pas daarna reageren. Zorg dus dat er dus een dialoog ontstaat waarbij mensen de anderen proberen te begrijpen en vervolgens daar op reageren in plaats van een discussie, waarbij mensen vooral hun eigen standpunt verkondigen.

7)Benoem met elkaar welke oriëntatie het meest dominant is in het team. Benoem ook de oriëntatie die daarna het meest dominant is.

8)Bespreek met elkaar wat dit betekent voor de werkwijze van het team. Welke conclusies kunnen vanuit deze oriëntaties getrokken worden over de wijze waarop het team te werk gaat? Herkennen de teamleden dat in de praktijk? Welke voorbeelden kunnen ze daarbij benoemen?

9)Vervolgens kun je met het team bespreken wat zij de meerwaarde vinden van de oriëntaties die niet dominant zijn in het team. Wat zouden ze daar uit willen ontwikkelen? Welke oriëntatie zou men meer willen ontwikkelen om de cultuur van het team te kunnen versterken? Wat ontbreekt er nu nog?

10)Maak een samenvatting van hetgeen dat besproken is. Wat zijn de dominante oriëntaties en welke argumenten zijn daarbij benoemt? En welke oriëntaties zou het team meer willen ontwikkelen en welke argumenten zijn daarbij benoemt?

Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Individueel, daarna plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
-De scan voor docenten (x het aantal teamleden) -De scan voor docenten op A3 formaat -Stickers -Flip-over en stiften
Tips en trucs
-Alle oriëntaties bevinden zich onder het watervlakte, ook de rationele oriëntatie, waarvan men nog wel eens denkt dat deze zich boven de waterspiegel bevindt. -Wanneer je vraagt om de scan in te vullen, geef dan aan dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Ieders perspectief telt even zwaar. Vooral het gesprek erover is van belang. De teamleider als lid van het team kan gewoon meedoen. -Neem bij het begin van deze interventie plaats in een kring zonder tafels. -De conclusies van deze interventie zijn van belang voor de rest van het traject, want in principe is alles wat je doet als team en alle interventies te plaatsen in een van de oriëntaties. Op die manier kun je beter duiden waar het team aan werkt of waarvoor een interventie bed
Tijd
60 minuten
Bijlagen
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: