Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Oplossingen formuleren en besluitvorming
Doel interventies
Doel is om mogelijke oplossingen te delen met het team (dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de oplossingen niet door het hele team bedacht zijn. Door de oplossingen op deze manier te delen ontstaat draagvlak.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsgericht handelen, Kwaliteitssysteem
Rol/taak begeleider
Teamleden onderzoeken in hoeverre de bedachte oplossingen goed en bruikbaar zijn. Door dit samen te onderzoeken en vervolgens een vertaal te slag te maken, waarin ze aangeven watt dit voor het team en teamleden betekent, gaat de oplossing meer leven, ontstaat er draagvlak en is de kans groter dat deze toegepast gaat worden.

1) Het team heeft gewerkt aan oplossingen met betrekking tot het kwaliteitsdoel. 

2)Een werkgroeplid presenteert in maximaal 10 minuten de oplossingen.

3)Vraag de teamleden te luisteren met de volgende vragen in het gedachten: -Wat betekent het voor mij als deze oplossingen ingevoerd wordt? Wat moet ik dan anders gaan doen? -Wat spreekt je aan in deze oplossingen? -Waar heb je bezwaren tegen? Vraag om in steekwoorden kort de antwoorden op te schrijven.

4)De groep wordt opgedeeld in subgroepen. Vraag hen om de oplossingen te bespreken. Als resultaat van de bespreking vullen de subgroepjes de volgende zinnen aan: De kern van de oplossing is: Wij staan hier achter, omdat, En indien van toepassing: Wij hebben de volgende grote bezwaren. Vraag bij het bespreken om per subgroepje de volgende rollen aan te wijzen: procesbegeleider, notulist, tijdsbewaker en presentator. Elk subgroepje noteert het resultaat op een flap

5)Laat de flaps ophangen. Laat iedereen de flaps bekijken. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Welke bezwaren zijn er en waar komen die vandaag? Wat is er nodig om deze bezwaren weg te nemen? Probeer tot 1 gezamenlijke flap te komen, waarop de oplossing geformuleerd is + waarin duidelijk wordt wat dit van het team en teamleden gaat vragen + waarin duidelijk wordt hoe met de bezwaren omgegaan zal worden.

6)Sluit af met de vraag of alles goed besproken is en met de vraag of iedereen het gevoel heeft gehad te kunnen zeggen wat hij of zij graag wilde.
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Plenair en in groepjes
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
A5 kaartens, flaps
Tips en trucs
Tijd
Afhankelijk groepsgrootte en aantal werkgroepen
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: