Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Gewenste oriëntatie (cultuur) bepalen
Doel interventies
Doel is om met het team te bepalen welke cultuuroriëntatie(s) wat betreft hen gewenst is/zijn. Het team krijgt meer inzicht haar werkwijze en de wijze waarop zij graag zou willen werken.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsbewustzijn, Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider
Het team gaat met elkaar onderzoeken welk oriëntaties wat betreft de cultuur in hun team dominant zijn en welke zij graag meer zouden willen ontwikkelen.

1)Start met een toelichting op vier oriëntaties

2)Maak in de ruimte met schilderstape vier vlakken met aanduiding van de vier oriëntaties

3)Docenten schrijven voor zichzelf op een gele kaart welke oriëntatie(s) op dit moment dominant is (zijn) en welke oriëntatie(s) gewenst zijn

4)Docenten gaan in het vak (de vakken) staan bij de oriëntatie(s) die het meest aansluit(en) bij de dominante teamcultuur (samenwerking onderling)

5)Docenten gaat in het vak (de vakken) staan bij gewenste oriëntatie(s) staan, de oriëntatie die je graag beter zou ontwikkelen

6)Onderlinge dialoog, waarom sta je waar je staat, verplaats je in een willekeurige collega en ga na waar je dan zou staan, en als je in de huid van de teamleider kruipt? Wat zegt dit?
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Schilderstape, 2 kleuren A5 kaartjes, de vier oriëntaties groot op papier
Tips en trucs
Voorkom een dialoog die focust op het WAT (bovenkant ijsberg) in plaats van op het HOE. Probeer te vragen naar intenties, motivatie, redenen waarom dingen in de praktijk wel of niet gebeuren, voorbeelden van alledag, communicatie, interactie tussen teamleden, etc
Tijd
40 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: