Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Werkbare uitgangspunten opstellen (vanuit gewenste oriëntatie)
Doel interventies
Doel is om de te ontwikkelen oriëntaties te vertalen naar concrete, werkbare, haalbare uitgangspunten voor handelen in de praktijk. Resultaat is dat abstracte uitspraken over de richting waar het team op wil, realiteit worden en gaan leven.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsgericht handelen, Kwaliteitsbewustzijn
Rol/taak begeleider
In de eerste sessie benoemd het team 1 of 2 oriëntaties die men graag meer wil ontwikkelen. Om die oriëntaties meer te ontwikkelen is het noodzakelijk om deze te vertalen naar concrete, werkbare uitgangspunten. Abstracte en vage wensen en verwachtingen worden vertaald naar gedrag. Belangrijk is om dichtbij de motivatie en intentie van het team te blijven. Het resultaat moeten uitspraken zijn die het hart van het team raakt.

1)De oriëntaties, uitspraken, conclusies argumenten of voorbeelden benoemd in het onderdeel waarin het team de twee oriëntaties heeft benoemd die zij willen ontwikkelen, worden afzonderlijk bovenaan een a4 gezet (dit kun je doen door de a4-tjes uit te delen en degene met de a4tjes te vragen om dat op te schrijven).
2)Vraag daarna om de a4tjes door te geven aan een ander teamlid. Vraag om dat wat er op staat concreter te maken. Daarna worden de a4tjes weer doorgeven met wederom dezelfde opdracht. Doe dit daarna nog een keer (3x doorgeven in totaal).
3)De teamleden gaan daarna in groepjes bij elkaar zitten. De argumenten/voorbeelden worden verdeeld over de groepjes. De groepjes vatten hetgeen dat op het A4 staat op de achterkant samen te vatten. Deze a4tjes worden opgehangen en iedereen leest wat er op staat.
4)Leg aan het team voor hoeveel argumenten/voorbeelden hiervan zij in de praktijk willen gaan brengen. Dit moet minimaal twee zijn, zorg ervoor dat het er niet teveel worden. Geef iedereen hetzelfde aantal stickers en laat hen de stickers plakken bij hun voorkeur. Zo worden de uitgangspunten/voorbeelden geselecteerd die in de praktijk gebracht gaan worden.
5)Daarna ga de teamleden in groepjes bij elkaar zitten en vatten de A4tjes samen. De uitkomst hiervan is 1 of 2 uitgangspunten die het team daadwerkelijk in de praktijk gaat uitvoeren. Zij staan stil bij wat dit betekent voor het team en beantwoorden vragen, zoals wat betekent dit voor het team, voor de omgang met elkaar, voor de teamoverleggen etc. Wat moet het team ervoor doen om het te laten werken? Deze samenvatting en conclusies kunnen geschreven worden op de achterkant van de A4tjes.
6)Daarna worden deze uitspraken plenair besproken. De uitkomsten worden omgevormd tot 4 à 5 uitspraken, waarbij helder is wat deze betekenen in het concrete gedrag van de teamleden. Deze uitspraken worden op een flap gezet. Daarna kan de flap op een centrale plek opgehangen worden, zodat die in herinnering blijft. 
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Individueel, groepjes en plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Flip-over / Stiften / A4tjes (in kleuren) / Stickers
Tips en trucs
-Over het algemeen is het goed om de deelnemers door de ruimte te laten bewegen. Dit maakt de middag afwisselender. Bij deze interventie kun je bijvoorbeeld de a4-tjes als resultaat van de gesprekken in de groepjes ophangen aan de muur en de teamleden uitnodigen om erbij te komen staan en te lezen wat er op de A4tjes staat. / -Probeer flexibel met de tijd om te gaan. Het kan best zijn dat de groep meer tijd nodig heeft dan gepland of juist minder omdat ze nog onvoldoende inspiratie hebben opgedaan bijvoorbeeld uit voorafgaande gesprekken.
Tijd
45 minuten / 1 uur
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: