Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Cultuurscan analyse en verdieping (2)
Doel interventies
Team krijgt inzicht in eigen dominante oriëntatie(s) / Team krijgt inzicht in welke oriëntatie(s) het verder zou willen ontwikkelen / Team vergroot haar kennis over de verschillende oriëntaties
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider
Het team gaat met elkaar in gesprek over de oriëntaties uit de cultuurscan. Dit gesprek wordt gestimuleerd door de teamleden fysiek een positie in te laten nemen, eerst bij de oriëntatie die zij op dit moment dominant achten en vervolgens bij de oriëntatie waarvan zij denken dat die meer ontwikkeld moet worden. Belangrijke conclusies worden genoteerd op een flap en vormen de basis voor de rest van het traject.

1)Voorbereiden: deel een deel van de ruimte waar de bijeenkomst is in vier kwadranten. Laat de kwadranten corresponderen met een van de vier oriëntaties. Zorg voor voldoende kopieën van de beschrijvingen van de vier oriëntaties (zie bijlage).

2)Deel de beschrijvingen van de oriëntaties uit. Laat iedereen deze lees en vraag hen om een keuze te maken voor een van de oriëntatie. De keuze is de oriëntatie die zij op dit moment het meest dominant achten voor het team. Een optie is om input voor deze keuze te laten halen uit de ingevulde cultuurscan. Of geef aan dat iedereen zijn eigen keuze mag/moet maken. Geef aan dat geen keuze fout is. Zorg dat iedereen zich vrij voelt om zijn of haar antwoord te geven.

3)Vraag de deelnemers om positie in te nemen.

4)Vraag de deelnemers om na te denken over wat zij nu zien. Vraag aan een aantal deelnemers waarom zij op de plek staan waar ze staan. Wat valt op? Trek met elkaar een aantal conclusies. Wat is op dit moment de meest dominante oriëntatie of de twee meest dominante oriëntaties?

5)Vraag aan de deelnemers om nu na te denken over welke oriëntatie zij graag meer zouden willen ontwikkelen als team. Vraag hen ook om daar een concreet voorbeeld bij te benoemen. Hoe zouden ze deze oriëntatie in de praktijk van alledag terug willen zien?

6)Vraag de deelnemers opnieuw om positie in te nemen.

7) Vraag de deelnemers om na te denken over wat zij nu zien. Vraag aan een aantal deelnemers waarom zij op de plek staan waar ze staan. Wat valt op? Trek met elkaar een aantal conclusies. Welke oriëntatie zou het team meer willen ontwikkelen?

8)Herhaal de conclusies: wat is de dominante oriëntatie, welke oriëntatie wil het team verder ontwikkelen. Benoem eventueel ook concrete voorbeelden in gedrag bij de oriëntaties.
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
De vier oriëntaties op een groot vel / Stiften en flip-over / Beschrijving van de vier oriëntaties (keer het aantal deelnemers)
Tips en trucs
-Over het algemeen zijn twee oriëntaties dominant. Laat het team twee dominante oriëntaties en twee gewenste oriëntaties benoemen / -Laat de tijd afhangen van de behoefte van het team om hierover in gesprek te gaan. / -Zorg dat er sprake is van dialoog (luisteren mensen voldoen naar elkaar, oordeelt men niet te snel, gaat men niet te snel de discussie aan) / -Vraag mensen expliciet om een keuze te maken. Stel mensen gerust door aan te geven dat er geen fouten antwoorden nodig zijn en dat het gesprek dieper en beter wordt wanneer zij wel een keuze maken
Tijd
45 minuten
Bijlagen
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: