Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Cultuurscan analyse en verdieping
Doel interventies
Doel is inzicht voor het team in oriëntaties die dominant of meer aanwezig zijn en inzicht in welke oriëntatie meer ontwikkeld zouden kunnen worden. Daarnaast leert het team over verschillende cultuuroriëntaties die mogelijk zijn in een team.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider
De teamleden gaan met elkaar in gesprek over de resultaten van de cultuurscan. Zij benoemen de sterke punten vanuit hun huidige oriëntatie. Vervolgens benoemen zij welke punten/manier van werken zij verder willen versterken. Hieruit trekt het team een aantal conclusies die op flap komen. Deze conclusies (en flap) zijn de basis voor de verdere ontwikkelingen in het team.

1)Voorbereiding: verdieping in de oriëntaties + teamleider vragen om goed naar de resultaten van de scan te kijken en daar zijn mening over te vormen: wat valt hem op? 
2)Tijdens de bijeenkomst geeft de begeleider eerst wat meer uitleg over de oriëntatie en geeft aan wat hij in de antwoorden van de ingevulde scan van het team ziet. Wat valt op?
3)Teamleider geeft ook zijn reflectie op de antwoorden van de team op de cultuurscan
4)Teamleden gaan in groepjes van drie hierover in gesprek. Zij doen dat aan de hand van de volgende vragen:
  • Wat herkennen we van de resultaten en analyses? 
  • Wat willen we hiervan graag behouden?
  • Wat willen we graag versterken? 
5)De antwoorden op de vragen worden plenair besproken. Vraag eerst aan de groepjes om hun antwoorden toelichten. En laat het team vervolgens een aantal conclusies trekken. Sluit af met het team te laten benoemen wat de dominante oriëntatie zijn. Wat zijn daarvan de sterke punten voor het team?
6)Daarna gaan de groepjes weer bij elkaar zetten en vullen zij met elkaar de volgende twee zinnen aan:
  • Wij willen graag in ons team het volgende behouden:
  • Wat willen graag in ons team het volgende versterken: 
7)De uitkomsten worden plenair geïnventariseerd. Het team benoemt hieruit een of twee oriëntaties die zij verder willen ontwikkelen om de samenwerking als team te vergroten of om de kwaliteit van hun werk als team te vergroten.
8)Vat het gesprek in een aantal conclusies samen en zet deze in steekwoorden op een flap. Vraag het team of het klopt wat er op de flap staat en of dat ook echt hun wens is.
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Plenair – in groepjes - plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
-Uitwerking van de ingevulde scan (verzameling van alle losse antwoorden in 1 scan, zodat het team alle antwoorden van alle teamleden kan zien) / -Per deelnemer een A4 met bovenstaande hulpvragen en aanvulzinnen / -Stiften en flip-over
Tips en trucs
-Over het algemeen zijn twee oriëntaties dominant. Laat het team twee dominante oriëntaties en twee gewenste oriëntaties benoemen / -Laat de tijd afhangen van de behoefte van het team om hierover in gesprek te gaan. / -Zorg dat er sprake is van dialoog (luisteren mensen voldoen naar elkaar, oordeelt men niet te snel, gaat men niet te snel de discussie aan) / -De conclusies van deze oefening zijn van belang voor de rest van het traject. Probeer zelf deze conclusies goed in je hoofd te houden. Met deze conclusies kun je de teamleden een spiegel voor houden. Zij hebben immers deze uitspraken gedaan. Door als begeleider hierop scherp te zijn, help je het team om de oriëntatie waar ze graag meer van willen te ontwikkelen. / -Bewaar de fl
Tijd
45 minuten
Bijlagen
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: