Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Terugblik op vorige bijeenkomst
Doel interventies
Doel is om de resultaten van de vorige bijeenkomst te bestendigen.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider
Deelnemers reflecteren op hun ervaringen uit de vorige bijeenkomst. Deze oefening duurt kort en kan het beste aan het begin van elke bijeenkomst gedaan worden.
Vraag als begeleider naar de eigen persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Hoe was het om deel te nemen aan de vorige bijeenkomst? Wat is het meeste bijgebleven? Wat heeft je aan het denken gezet? Wat heb je er na de bijeenkomst nog mee gedaan? Wat is er sinds de vorige bijeenkomst veranderd.
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
-
Tips en trucs
-Laat mensen vanuit hun ervaring vertellen, geen reflectie op de resultaten, problemen of zaken die bijvoorbeeld niet aan de orde zijn geweest. / -Probeer oordelen door teamleden over wat er wel of niet gebeurd is te vermijden. / -Laat deelnemers in een kring zonder tafels deelnemers (tafels scheppen een afstand en daardoor een andere sfeer) / -Zorg dat de spreektijd goed verdeeld is onder de deelnemers. Niet iedereen hoeft iets te zeggen, maar zorg ervoor dat het gesprek niet tussen 1 of 2 mensen verloopt
Tijd
15 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: