Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Leren feedback geven en ontvangen
Doel interventies
Doel is het verfrissen van de regels voor het geven en ontvangen van positieve en negatieve feedback en deze te oefenen.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider
Feedback is een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van een team te vergroten. Na een introducerend filmpje over doel van feedback geven en ontvangen gaan de docenten zelf aan de slag.

1)Introductie: Elkaar feedback geven: gericht op cultuur Waarom? Elkaar aanspreken op wat je observeert bij de ander/wilt dat de ander anders doet zodat afspraken wél nagekomen gaan worden. Binnen teams (incl. management) geeft iedereen elkaar via speeddate-formule feedback. Je kunt het MT daarnaast nog een extra elkaar feedback laten geven.
2)Laat het filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=d_Tsq7qvgW0 zien.
3)Nu zelf aan de slag met feedback geven Richtvraag: Geef de ander op basis van je observatie tijdens deze bijeenkomsten en tijdens jullie reguliere werk feedback op zijn/ haar kwaliteitsbewustzijn tav [SLB]:
zijn/haar  inzet om tot een gestructureerde aanpak van [SLB] te komen.
zijn/ haar inzet om met de pdca te werken bij [SLB].
Voor zichzelf leggen ze vast wat ze gehoord hebben Als het lastig is de feedback zo toe te spitsen op een thema, kan je de feedback natuurlijk ook over alle taken laten geven.
4)Plenair: slotgesprek waarin we relatie leggen van feedback vanuit open benadering en hoe je dat in je werkwijze zou kunnen integreren.
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Plenair (filmpje) en in wisselende tweetallen
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Computer/internet/digibord (of beamer) en geluid (boxen)
Tips en trucs
Feedback geven en ontvangen lijkt makkelijk en vaak wordt er in teams lacherig over gedaan, maar benader het als een serieuze oefening die bij juiste toepassing veel kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.
Tijd
45 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: