Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Normen voor gedrag m.b.t. de PDCA opstellen
Doel interventies
Doel van deze oefening is om normen op te stellen met betrekking tot het omgaan met de PDCA-cyclus. Deze normen bepalen het handelen / het gedrag van de teamleden.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsgericht handelen
Rol/taak begeleider
Afhankelijk van het de structuur van de organisatie, zijn er soms normen op organisatieniveau, of krijgen locaties of opleidingen de vrijheid eigen normen op te stellen. In deze oefening gaan we deze normen (evt. binnen centrale kaders) opstellen dan wel verfijnen en daar een PDCA overheen leggen, met een accent op de Check.

Geef de groepjes de opdracht om de volgende stappen te doorlopen:
Stap 1: Kwaliteitsnormen op locatieniveau benoemen tav [SLB]; langs welke lat doe je je ‘check’?
Stap 2: Borgen van ‘check’ op afgesproken normen: hoe ga je dat monitoren/checken?
Stap 3: Breder trekken naar PDCA (niet alleen check zoals hierboven). Wie heeft welke rol? Wie is eigenaar? 
Team of management
Team en management
In groepjes / individueel of plenair
Groepjes (grootte 3-6)
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Een document bijvoorbeeld een visie stuk, waarin normen voor het kwaliteitsdoel bescheven staan. Indien de normen er al zijn, kijk dan met elkaar of ze concreet genoeg en meetbaar zijn.
Tips en trucs
Bewaken dat de normen meetbaar zijn en dat de PDCA juist toegepast worden (is de Check ook echt een check?). Verbinden van wie, wat en wanneer, eigenaarschap direct helder krijgen.
Tijd
60 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: