Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Structuur in jaarplan (2): een grofontwerp Deel II van II
Doel interventies
Doel is om de eerdere gemaakte jaarplanning in te passen in een PDCA-cyclus.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitssysteem
Rol/taak begeleider
Deze oefening bouwt voort op het eerder gemaakte jaarplan uit de oefening 'Structuur in jaarplan, een grofontwerp, deel I van II. In deze oefening gaan de docenten de PDCA verwerken in het jaarplan.

1)Per team aan de slag met: Borgen van de PDCA in de jaarplanning [SLB]. Hang bijvoorbeeld een aantal flaps op de muur en schrijf daar de maanden van het jaar op. Koppel de activiteiten uit de jaarplanning aan de PDCA-cyclus. Welke van de vier stappen wil het team nog aanvullen:
  • PLAN: Wanneer willen jullie je ‘Actieplan [SLB]’ (evt als onderdeel van het teamjaarplan) voor leerjaar X bepalen? (PLAN) (geef  met een blauw kaartje aan in het schema)
  • DO: Uitvoering van de PDCA zoals gepland Óók, wie bewaakt dat de grote PDCA uitgevoerd wordt?
  • Hoe vaak per jaar willen jullie in het kader van de grote PDCA [SLB] monitoren (de CHECK; monitoring)? (1 of 2 keer) (geef met een groen kaartje aan in het schema)
  • Op welk moment vindt toetsing van uitkomsten monitoring aan vooraf opgestelde normen plaats en wie zijn daar bij betrokken (ACT) (geef met een oranje kaartje aan in het schema) 
2)Afronding: Plenair uitwisselen en flaps uitwerken op papier, zodat hier verder mee gewerkt kan worden.
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Per team, als het team heel groot is opsplitsen in groepen van ong. 4 personen
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Jaarplanning [SLB] Gekleurde kaartjes
Tips en trucs
De PDCA is een hulpmiddel om tot continue kwaliteitsverbetering te komen. Probeer tijdens het begeleiden van de docenten daar de nadruk op te leggen, de PDCA moet uitvoerbaar blijven en geen doel op zich worden. Probeer de docenten het zo concreet mogelijk te laten invullen, dus wie, wat, wanneer en hoe.
Tijd
60 minuten
Bijlagen
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: