Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Oriëntaties (cutluur) versterken door kernkwaliteiten te benoemen
Doel interventies
Doel is om kwaliteiten en allergieën te onderzoeken in relatie tot het werken volgens bepaalde oriëntatie uit de cultuurscan.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsbewustzijn
Rol/taak begeleider
In dit onderdeel verkennen de teamleden wat hun allergieën en kwaliteiten zijn met betrekking tot een van de oriëntatie. In deze oefening gaat het om de rationele oriëntatie: het gestructureerd werken aan SLB. Kwaliteiten en allergieën worden voor iedereen inzichtelijk, zodat men hier in de toekomst beter mee om kan gaan.. Deelnemers benoemen persoonlijke uitdagingen.

1)We gaan verkennen wat vanuit je eigen gedrag en houding je ankerpunten/ kwaliteiten zijn en wat je eventueel in de weg zit om gestructureerd aan [SLB] te werken. 
2)Als intro enkele voorbeelden plenair benoemen: Wat is jouw gevoelsmatige reactie als je uitgedaagd wordt gestructureerd te werken? Bijvoorbeeld: Ik voel me prettig omdat ik mijn werk dan op een overzichtelijke en duidelijke manier kan plannen.  Ik voel me ongemakkelijk omdat het mijn ruimte om te improviseren beperkt. Plenair inventariseren van enkele aanvullende voorbeelden. Noteren op flap met kolom kwaliteit en kolom allergie
3)Kern: Hoe zien jouw kwaliteit en allergie eruit bij gestructureerd werken, rationeel en transparant te werk gaan, enzovoort.
4)Introductie van een kernkwadrant vanuit kwaliteit en allergie in verband met gestructureerd werken
5)In kleine subgroepjes (2-3 personen) ieder een persoonlijk kernkwadrant maken en op zoek gaan naar je uitdaging in relatie tot gestructureerd werken.
6)Elke groepje vertelt plenair iets over inzichten/ leerpunten:
  • Kwamen jullie allergieën tegen ivm gestructureerd werken? Welke?
  • Kwamen jullie kwaliteiten tegen? Welke? 
7)Afronding: Plenair nabespreken hoe het is om met elkaar kwaliteiten en allergieën te verkennen. Wat kun je ermee in je dagelijkse werk? Wat kun je ermee met betrekking tot werken aan kwaliteitszorg?
Team of management
Team en management
In groepjes / individueel of plenair
Eerst individueel invullen en dan in twee- of drietallen uitwisselen
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Bijlage voor iedereen geprint
Tips en trucs
In deze beschrijving is ingegaan op de rationele oriëntatie, waarbij structuur een belangrijk onderdeel is. Dit onderdeel kan natuurlijk met alle oriëntaties gedaan worden.
Tijd
60 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: