Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Structuur in jaarplan (1): een grofontwerp. Deel I van II
Doel interventies
Doel is om structuur aan te brengen in de vorm van een jaarplanning om op planmatige, gestructureerde wijze te werken aan bijvoorbeeld SLB.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitssysteem
Rol/taak begeleider
Maken van een jaarplanning voor [SLB]. Dit dwingt de teams om groot te denken en met elkaar in gesprek te gaan over wat zij willen bereiken met [SLB] en welke planning/organisatie deze doelen ondersteunt.

1)Introductie: Bespreek kort een voorbeeld (zie bijlage: als je werkt met een team dat het prettig vindt om met voorbeelden te werken, kan dit helpen bij de beeldvorming). Dit geldt ook voor de volgende bijlage: Een voorbeeld van een andere school ter illustratie uitdelen (zie bijlage ‘voorbeeld leerlijn SBL’) Je kunt de bijlagen uitdelen ter kennisgeving, maar indien de groep er behoefte aan heeft kun je de bijlagen ook toelichten.
2)Breng een jaarplanning voor [SLB] activiteiten in beeld. Geef in het overzicht aan welke van de volgende activiteiten de [SLB]-er wanneer met de student uitvoert:
  • Workshops of lessen  [SLB]
  • Individuele [SLB] gesprekken gepland
  • Individuele [SLB] gesprekken op afroep
  • Kleine groepssessies [SLB] (intervisie)
  • PF en POP gesprek
  • … 
3)Deze activiteiten plannen per half jaar voor de gehele opleiding (zie het eerste schema) Of voor één leerjaar, bv het eerste leerjaar (zie het tweede schema).
4)Afronding: Laat het team zijn jaarplanning plenair presenteren. Vraag daarbij naar het waarom, bijv: waarom deze activiteiten, welke uitgangspunten zitten daarachter, wat wil het team ermee bereiken?
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Plenair (per team)
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Bijlagen, eventueel gekleurde kaartjes, flaps/computer om de planning op te maken, stiften, indien aanwezig: bestaande jaarplanning
Tips en trucs
-Afhankelijk van de taakverdeling binnen teams, hebben niet alle docenten ervaring met ‘groter’ denken. Let erop dat iedereen onderdeel is van het proces en stel vragen waaruit de visie en doelen op het thema (SLB) helder worden. -Als je met kaartjes werkt die je opplakt kun je makkelijk schuiven/aanpassingen doen. Werk met verschillende kleuren om het nog overzichtelijker te maken.
Tijd
60 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: