Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Korte vingeroefening met denkkader
Doel interventies
Doel is een korte kennismaking met het denkkader
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider

De 4 aspecten van het denkkader zijn afgedrukt op 4 losse kaartjes. Iedereen krijgt 1 kaartje en denk kort even na over wat dit aspect voor hem of haar betekent. Vervolgens wisselen de deelnemers met elkaar hun gedachten uit. Doel is om te ontdekken wat de vier aspecten van de ijsberg en  hoe deze vier aspecten met elkaar samen hangen.

1)Druk vooraf de vier aspecten af op losse a6 kaartjes. Leuk is om vier verschillende kleuren te gebruiken. Per aspect een kleur.

2)Leg de oefening uit en geef iedereen een kaartje

3)Bespreek het resultaat 
Team of management
Team en management
In groepjes / individueel of plenair
Individeel en plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
De 4 aspecten van het denkkader op a6 kaartjes.
Tips en trucs
Tijd
15 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: