Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Cultuurscan voor leidinggevenden
Doel interventies
Doel is het verdiepen van de wijze waarop de leidinggevenden werken richting het team. Wat is de dominante werkwijze en welke werkwijze zou meer ontwikkeld mogen worden?
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider

In een sessie met het management vullen de aanwezigen ook de cultuurscan in. Deze scan is gericht op het leidinggeven. Zij bespreken met elkaar welke oriëntaties dominant zijn en welke oriëntaties sterker ontwikkeld mogen worden.

1)Laat de aanwezigen vanuit hun eigen perspectief de scan invullen? Laat hen ook stickers plakken op 1 gezamenlijke scan.

2)Bespreek met elkaar de resultaten. Wat valt op?

3)Waar liggen wensen? Welke oriëntatie zou meer naar voren mogen komen? Wat heeft het team nodig? Wat maakt dat deze oriëntatie nu nog onvoldoende naar voren komt? Waar ben je als leidinggevende niet goed in?
Team of management
Management
In groepjes / individueel of plenair
-
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Cultuurscan voor leidinggevenden
Tips en trucs
Benadruk dat geen van de oriëntatie goed of slecht zijn. Alle oriëntaties bestaan en kunnen naast elkaar bestaan. Het gaat om bepaalde voorkeuren. Maar door deze voorkeuren inzichtelijke te maken, weet je ook wat ontbreekt of wat eventueel meer zou moeten.
Tijd
45 minuten
Bijlagen
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: