Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
AI-interview over kwaliteitsdoel
Doel interventies
Doel van het AI interview is om te benoemen wat op dit moment de sterke factoren en successen zijn van het team met betrekking tot het kwaliteitsdoel en welk droombeeld het team heeft m.b.t. het kwaliteitsdoel. Het legt de basis voor het verdere traject. Men bepaalt naar welk einddoel men wil toewerken.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsbewustzijn, Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider
In tweetallen interviewt men elkaar met behulp van een interviewleidraad. Vervolgens bespreekt men de resultaten in viertallen door elkaars verhalen te delen en op zoek te gaan naar verschillen en overeenkomsten. Dit resultaat bespreekt men plenair. De overeenkomsten worden vertaald in een aantal uitgangspunt waarin het ideaal beeld of de gewenste situatie van het team verwoord is. Dit is het kwaliteitsdoel waar het team aan wil gaan werken.

1)Voorbereiden: AI interview op papier uitwerken (zie bijlage onder aan de pagina)

2)Opdracht aan het team uitleggen. Aangegeven dat men in tweetallen gaat interviewen. Daarbij zijn de voglende spelregels van belang: 1) zorg dat je je aan de interview vorm houdt (dus geen gesprek), 2) stel vragen, 3) vraag goed door en probeer het verhaal van de ander voor te zien, 4) de interviewer maakt aantekeningen zodat hij daarna het verhaal van de ander kan vertellen. (5 minuten)

3)Zorg dat tweetallen gevormd worden, liefst mensen die weinig met elkaar samenwerken. (5 minuten)

4)Deel de interviewvragen uit en geef aan dat men 10 minuten (meer kan eventueel ook) de tijd heeft per interview. Dus in totaal 2 x 10 minuten. De begeleider geeft een signaal wanneer gewisseld moet worden. (20 minuten)

5)Zorg dat iedereen aan de slag gaat en houdt de tijd bij. Waarschuw 1 minuut voordat de tijd voorbij is.

 6)Vraag de deelnemers na 2x 10 minuten viertallen te vormen en elkaars verhaal te delen in deze subgroepen. Geef hen de opdracht om elkaars verhaal te vertellen, de kern van alle verhalen te destilleren en de overeenkomsten te benoemen en deze op een flap te zetten. (10 minuten)

7)Vraag de subgroepjes kort samen te vatten wat op hun flap staat. Probeer daar weer de kern uit te pakken en de overeenkomsten te benoemen. Zet deze op een flap. Resultaat is het gewenste beeld van het kwaliteitsdoel in de vorm van een aantal bullits, punten (10 minuten)

8)Bespreek met elkaar het resultaat: kan iedereen zich er in vinden? Is dit alles of ontbreken nog belangrijke vragen? Is inderdaad het beeld van het kwaliteitsdoel waar men aan wil gaan werken? Etc.(5 minuten)
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
In tweetallen, groepjes en daarna plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
AI-interviewleidraad (zie bijlage), Flip-over, Stiften
Tips en trucs
-Probeer ruimte te geven voor alle opmerkingen. Laat ook mensen aan het woord die weinig zeggen. -Probeer in de groep om bevestiging te vragen door vragen te stellen zoals: herkennen andere dit ook? Zal ik dit als conclusie op de flap schrijven? -Houd de tijd strak in de gaten. Laat bijvoorbeeld een signaal horen als de tijd voorbij is. -Zet de spelregels op een flap. Breng dit op een leuke en speelse manier, maar wel zo dat men begrijpt dat het belangrijk is om deze spelregels te volgen.
Tijd
55 tot 60 minuten
Bijlagen
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: