Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
Stappenplan
Print pagina
Stappenplan
We richten ons in dit stappenplan op degene die het traject initieert en begeleidt. Dit is vaak een medewerker kwaliteitszorg of een externe adviseur. Als u leidinggevende of onderwijsteamlid bent kunt u het stappenplan en bijbehorende tools uiteraard ook gebruiken.

Stap Activiteit Doel van de activiteit
Stap 1: Signaleren U hebt gesignaleerd dat er bij een onderwijsteam een vraagstuk leeft rondom kwaliteit van het onderwijs. Dit kan een vraagstuk zijn ‘boven de waterspiegel’ zoals ‘de studenten waarderen de lessen van de docenten te laag’. Het kan ook een vraagstuk ‘onder de waterspiegel’ betreffen, bijvoorbeeld ‘docenten hebben verschillende opvattingen over wat goed onderwijs is’. Signaleren
Stap 2: kennisnemen van denkkader Neem kennis van het denkkader van NLQAVET en de gebruiksaanwijzing van het denkkader. Kennen van de onderliggende kaders en theorie
Stap 3: initiatief nemen Plan een gesprek van 1,5 uur met in ieder geval de teamleider van het betreffende team en de betreffende directeur om te verkennen of de NLQAVET- aanpak passend is. Behoefte verkennen, afstemmen verwachtingen, informatie verzamelen voor inrichting van het traject
Stap 4: grofontwerp verandertraject Op basis van het gesprek beschrijft u het traject dat u voor ogen heeft met dit team in een ‘grofontwerp van het traject’. Ontwerpen en plannen van het traject
Stap 5: akkoord van teamlid, teamleider en directeur Leg het grofontwerp voor aan een teamlid, de teamleider en de directeur, voor eventuele opmerkingen en vraag een ‘formeel’ akkoord. De betrokkenen committeren zich aan het traject en zijn daarmee mede-eigenaar
Stap 6: voorbereiding eerste teambijeenkomst met teamleider Bereid met de teamleider de eerste bijeenkomst voor. Vul het draaiboek voor de bijeenkomst (samen) in en tref de voorbereidingen die je daarin benoemt. In de NLQAVET pilots is er gebruik gemaakt van een vaste opzet voor de eerste bijeenkomst. Dit draaiboek vindt u hier. Draaiboek voor eerste bijeenkomst met het team
Stap 7: Uitvoering eerste bijeenkomst Voer samen met de teamleider de bijeenkomst uit. Goede start van het traject met het team, gezamenlijk bepalen definitieve doelstellingen traject, commitment om aan de slag te gaan,
Stap 8: voorbereiden eerste managementbijeenkomst Bereid op basis van de bevindingen uit de eerste teambijeenkomst de eerste bijeenkomst met het management voor. Stel een draaiboek op. Gebruik de checklist voor de managementsessies om te checken of alles aan de orde is geweest. De managementsessies zijn ook bedoeld om het traject/proces (hoe groot of klein dan ook) te monitoren en te evalueren. Wat zijn de resultaten boven en onder de waterspiegel? En wat werkt goed en wat niet? Draaiboek voor eerste bijeenkomst met het management
Stap 9: eerste managementbijeenkomst Voer de eerste managementsessie uit. Goede start van het traject met het management
Stap 10: verslagen van eerste teambijeenkomst en eerste managementbijeenkomst Maak een beknopt verslag van de aanpak, bevindingen/beschouwingen, conclusies en afspraken uit de eerste team- en managementbijeenkomst.  
Stap 11: voorbereiding tweede teambijeenkomst met teamleider Idem stap 5.
Op basis van de uitkomsten van de eerste team- en managementsessie kunt u nu het vervolg vormgeven. In de toolbox vindt u beschrijvingen van interventies die gebruikt zijn in de pilotteams. Kijk voor voorbeelddraaiboeken bij de pilots.
Idem stap 5
Et cetera    
     
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie: