Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
Aan de slag
Print pagina
Gebruiksaanwijzing

In dit gedeelte vindt u een aantal hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan met een team binnen uw eigen instelling om te werken aan een kwaliteitscultuur op het niveau van een opleidingsteam.

U vindt hier het volgende:


Stappenplan
Dit stappenplan is bedoeld om u op weg te helpen om tot een traject met een team te komen. Met dit stappenplan kunt u zich voorbereiden en bekend raken met de manier van werken zoals bedoeld in deze webtool.

De bedoeling is dat u uw eigen traject gaat vormgeven. Dit kan groot, maar ook klein zijn; net wat past binnen de mogelijkheden. Ter illustratie volgt nu een korte omschrijving zoals het traject er in de pilots heeft uitgezien.

In NLQAVET zijn er vier pilots geweest met elk twee begeleiders vanuit het projectteam. De pilots kenden drie tot vijf teamsessies, verspreid over een studiejaar. Na elke teamsessie volgde een managementsessie. In een voorbereidend traject met de scholen is bepaald wat het onderwerp boven de waterspiegel zou zijn dat centraal zou staan. Bij het bepalen van de interventies hebben de begeleiders samen met de teamleider en projectleider van de pilots gebruik gemaakt van de evaluatie in de managementsessies en de input vanuit het denkkader. De aanpak was dus flexibel en telkens weer gebaseerd op de context van het team. Elke pilot werkte aan eigen doelen. Deze waren te plaatsen in de pilot overstijgende doelen, opgesteld vanuit het NLQAVET-project. Klik hier voor het stappenplan.

Gebruiksaanwijzing denkkader
Met het denkkader kunt u bepalen welke interventies u het beste in de bijeenkomsten kunt gebruiken. Het gaat om een balans tussen boven en onder de waterspiegel, de vier aspecten en HET, IK en WIJ. Het is belangrijk om elke bijeenkomst opnieuw te kijken welke interventies u het beste in kunt zetten. Het denkkader is de basis voor de aanpak in deze webtool. Het achterliggende doel is altijd werken aan duurzame kwaliteitsverbetering in docententeams. Klik hier voor verdere uitleg over het gebruik voor het denkkader.

Toolbox
In deze toolbox staan de interventies omschreven die in de pilots zijn gebruikt en die u kunt gebruiken in de team- en managementsessies. Per tool of interventie staat beschreven wat met de interventie kunt bereiken en hoe u de interventie kunt uitvoeren. Klik hier voor de toolbox.

Werkzame ingrediënten
Hier kunt u meer lezen over de werkzame ingrediënten gebaseerd op de ervaringen in de pilots. Het gaat hierbij om:

·         Succesfactoren
·         Randvoorwaarden
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
ZOEKEN
ZOEKEN
"Kwaliteit is leuk!"