Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
Welkom op de website van NLQAVET
Print pagina

Deze website gaat over het werken aan kwaliteitszorg in opleidingsteams in het mbo. Op deze website leest u verhalen, adviezen en opbrengsten die u als handvat kunt gebruiken of ter inspiratie in kunt zetten als u zelf aan de slag gaat met het werken aan een kwaliteitscultuur binnen een opleidingsteam ter bevordering van kwaliteitszorg. Iedere student heeft recht op goed onderwijs. Het opleidingsteam moet met hulp van de organisatie deze kwaliteit kunnen leveren die bovendien geborgd moet zijn. Om deze kwaliteit te kunnen zijn leveren, zijn eigenaarschap en de PDCA-cyclus als instrument, maar ook als basis voor handelen essentieel. Voorwaarde hiervoor is dat er een ‘kwaliteitscultuur’ is in het team en binnen de organisatie. Dit thema stond in 2011- 2012 centraal bij een viertal pilots in mbo-instellingen. De pilots vormden onderdeel van het NLQAVET-project.

Kies bij het bekijken van de opbrengsten een van de onderstaande invalshoeken:

Een goede start voor het lezen van de website is het Denkkader. In het Denkkader leest u de theorie die ten grondslag ligt aan de aanpak in de pilots. Het verhaal, de aanpak en de opbrengsten per pilot kunt u lezen in het onderdeel de Pilots. Mocht u vervolgens zelf aan de slag willen, lees dan verder bij Aan de slag. Daar vindt u een stappenplan en tools om mee aan de slag te kunnen. De aanpak, het denkkader en de interventies zijn er allen op gericht om eigenaarschap en het werken met de PDCA-cyclus te bevorderen.

Per pilot zijn de opbrengsten verschillend geweest. Een team in een van de pilots heeft als resultaat een gezamenlijk, gestructureerde aanpak voor studieloopbaanbegeleiding (SLB) vastgelegd in een systeem van kwaliteitsborging met behulp van de PCDA. Een ander team heeft na de pilot meer oog voor elkaars aanpak en werkwijze en is nu in staat om met elkaar het gesprek te voeren om te komen tot de juiste afstemming.

 


Dit project is gefinancierd met Europese gelden. De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website.

REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
ZOEKEN
ZOEKEN
"Kwaliteit is leuk!"