Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
Werkwijze pilots
Print pagina
Vier teams uit vier mbo-instellingen hebben aan deze pilot deelgenomen. In drie van de vier pilots hebben de deelnemers veranderingen in de kwaliteitscultuur geconstateerd. Elke pilot bestond uit team- en managementsessies. Benieuwd naar de verhalen en de opbrengsten van deze pilots? Klik dan hieronder op een van de vier plaatjes van de pilots.

Per pilot zijn doelen gesteld, afgestemd op de situatie van het team. Bij de aanpak in de pilots is het denkkader de basis geweest. Hierbij is uitgegaan van dat duurzame kwaliteitszorg tot stand komt als verandering op de vier aspecten van denkkader in relatie tot elkaar teweeg worden gebracht. De verantwoordelijk voor de verandering op doelen boven de waterspiegel (de HET doelen) ligt bij het team zelf. Het team of de teamleider maakt een keuze aan welk inhoudelijk, concreet kwaliteitsdoel het team gaat werken. Dit zijn bijvoorbeeld onderwijskundige thema’s zoals SLB, intake, BPV, etc. Hiermee sluit het doel dicht aan bij de behoeftes van het team en wordt het werken aan kwaliteit concreet.

De focus op de kwaliteitsdoelen onder de waterspiegel ligt bij degene die de bijeenkomst begeleidt. In de praktijk van alledag is de neiging groot om met name aan zichtbare veranderingen te werken. Hierdoor is het bewaken van het werken aan niet-zichtbare veranderingen onder de waterspiegel extra van belang. Doelen die onder de waterspiegel liggen zijn gerelateerd aan de betrokkenheid, intenties, motivatie en cultuur van mensen en teams. Het kan gaan om zaken, zoals samenwerken, feedback geven, afspraken nakomen etc.
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
ZOEKEN
ZOEKEN
"Kwaliteit is leuk!"